Întâlnirea reprezentanților MOLDAC și PTB în scopul derulării unui nou proiect

Întâlnirea reprezentanților MOLDAC și PTB în scopul derulării unui nou proiect

La data de 08.02.2023, membrii proiectului PTB “Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”, au efectuat o vizită de lucru la MOLDAC.

Conform agendei de lucru, membrii proiectului: dna Corinna WEIGELT -PTB, Departament Cooperare Internațională, Secția Europa și CSI (șefa secției); dna Irene Flouda expert în Metrologie și dna Rozsa Ring expert în Acreditare au discutat planul operațional în scopul derulării unui nou proiect.

Proiectul vine în suportul Infrastructurii Calității și se axează pe două obiective: digitalizarea și tranziția verde reieșind din necesitatea de servicii de acreditare legate de produsele selectate din lanțul valoric conform Directivei low voltage 2014/35/eu și EMC.

În cadrul acestui proiect, Centrului Național de Acreditare va beneficia de asistență pentru dezvoltarea noilor scheme și subdomenii de acreditare, digitalizarea procesului de acreditarea și instruirea personalului implicat în evaluare, conform cerințelor documentelor EA.

Share this post