ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2024 (#WAD2024)

ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2024 (#WAD2024)

Ziua Mondială a Acreditării a fost constituită în 2007, ca urmare a unei inițiative comune a Cooperării Internaționale pentru Acreditare a Laboratoarelor (ILAC) și Forumului Internațional de Acreditare (IAF). Prima celebrare a avut loc la 9 iunie 2008, având tema „Acreditare: oferirea încrederii pe piața globală”. De-a lungul anilor, genericul Zilei Mondiale a Acreditării s-a axat continuu pe diferite aspecte ale acreditării, aducând lumină asupra importanței acesteia în scopul atingerii Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și îmbunătățirii calității produselor.

Ziua Mondială a Acreditării are o importanță imensă ca platformă globală pentru a creșterea gradului de conștientizare cu privire la importanța esențială a acreditării în diverse sectoare. Acreditarea joacă un rol crucial în oferirea încrederii consumatorilor, întreprinderilor și autorităților de reglementare, asigurându-se că produsele, serviciile și sistemele respectă standardele recunoscute la nivel internațional. Acreditarea facilitează accesul produselor pe piață, încurajează comerțul internațional și protejează sănătatea și siguranța publică.

În plus, această zi oferă o oportunitate de a recunoaște și de a aprecia contribuțiile aduse de organismele de acreditare, profesioniștii în evaluarea conformității și alte părți interesate care susțin continuu calitatea și integritatea în domeniile respective.

În anul 2024 genericul Zilei Mondiale a Acreditării este ,,Acreditarea: Consolidarea zilei de mâine și modelarea viitorului” și își propune să atragă atenția asupra modului în care acreditarea poate oferi încredere în noile tehnologii, digitalizare și sustenabilitate, pe măsură ce lumea trece printr-o schimbare transformatoare. Printr-o serie de evenimente, ateliere și campanii organizate cu această ocazie, semnificația acreditării este transmisă în mod eficient unui public mai larg.

Având în vedere Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE, statulul de candidat pentru aderare la UE, MOLDAC în calitate de organism național unic de acreditare în Republica Moldova, servește drept suport în consolidarea eforturilor comune pentru creșterea competitivității produselor autohtone, contribuie la transpunerea eficiență în practică a prevederilor legislației europene, în ceea ce privește calitatea produselor, precum și a prevederilor ce țin de evaluarea conformității și plasarea produselor pe piață europeană.

Cu acest prilej, MOLDAC adresează sincere felicitări tuturor celor care activează în domeniul acreditării și evaluării conformității dorindu-le sănătate, perseverență și dedicație continuă. Profesionalismul, experiența, competența, perseverența constituie calitățile cheie pentru care merită cele mai înalte aprecieri.

Pentru mai multe informații furnizate de către ILAC și IAF legate de ziua mondială a acreditării accesați:

  • WAD 2024 broșura promoțională aici.
  • WAD 2024 declarația comună a președinților ILAC și IAF aici.

Share this post