Ședința Comitetului Tehnic IAF

Ședința Comitetului Tehnic IAF

În perioada 29-30.04.2024, a avut loc cea de-a  26 Ședință a Comitetului Tehnic  IAF, la care a participat Șefa Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții doamna Natalia MIHĂESCU.

Ședința s-a desfășurat prin intermediul platformei ZOOM.

Scopul ședinței Comitetului Tehnic IAF a fost raportarea celor mai importante activități desfășurate în cadrul Grupurilor de Lucru și analiza documentelor IAF recent aprobate și a celor în proces de revizuire.

În debutul ședinței au fost discutate propunerile de extindere a domeniului de competență IAF MLA, și anume:

-ISO 37001 (sisteme de management anti-mită);

-ISO 37301 (sisteme de management al conformității), ambele au fost supuse unei revizuiri, așa cum prevede PL 3.

În urma discuțiilor s-a identificat, necesitatea unor ajustări și îmbunătățiri,  pentru unele cerințe a acestor standarde. În acest sens vor fi create grupuri de lucru care vor elabora un document obligatoriu pentru a elimina orice deficiențe.

Alte subiecte discutate în cadrul ședinței, au fost:

 • completările ISO la standardele SM privind schimbările climatice;
 • includerea documentelor normative în domeniul de aplicare al SM;
 • documente elaborate:
 1. IAF MD 6: 2023 Aplicarea ISO 14065:2020 (Data de aplicare 30 iunie 2024)
 2. IAF MD 23: 2023 Controlul entităților care operează în numele organismelor de certificare a sistemelor de management acreditate (Data aplicării: 20 dec. 23)
 • documente în curs de revizuire:
 1. IAF MD 5 Determinarea timpului de audit al sistemelor de management al calității, de mediu și de sănătate și securitate în muncă – sub rezerva unei revizuiri majore de către TF Timpul de audit.
 2. IAF MD 11 Document IAF obligatoriu pentru aplicarea standardului ISO/CEI 17021-1 pentru auditurile sistemelor de management integrat.
 3. IAF MD 12 Evaluarea acreditării organismelor de evaluare a conformității care desfășoară activități în mai multe țări – revizuire generală și actualizare în curs.
 4. IAF MD 15 Colectarea de date pentru a furniza indicatori de performanță a organismelor de certificare a sistemelor de management – Revizuire generală și actualizare în curs.
 5. IAF MD 14 – Aplicarea ISO/CEI 17011 în validarea și verificarea gazelor cu efect de seră.
 6. IAF MD 16 Acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management al siguranței alimentelor (FSMS) – la vot.
 7. IAF MD 17 Activități de WITNESS pentru acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management – revizuire generală și actualizare în curs.
 8. MD X:202X Cerințe de tranziție pentru ISO/IEC 27006-1:2024.

Share this post