Tema Instruire pentru evaluatorii șefi, evaluatorii tehnici și experții tehnici MOLDAC privind managementul riscului in Laboratoarele Medicale

Tema Instruire pentru evaluatorii șefi, evaluatorii tehnici și experții tehnici MOLDAC privind managementul riscului in Laboratoarele Medicale

Acumularea de cunoștințe și menținerea competențelor

La data de 01.03.2024, în regim online, personalul intern și extern MOLDAC, ce deține competență pentru acreditarea laboratoarelor medicale conform standardului internațional ISO 15189, au participat la workshop-ul organizat de către proiectul PTB “Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic”.

Workshop-ul a fost moderat de către dna. Rozsa Ring – expert în acreditare, consultant PTB iar, în calitate de formator al sesiunii a fost dna. Rodothea Koniotou consultantul PTB, expert pentru schema ISO 15189 din cadrul ONA (CYS-CYSAB) si evaluator EA pentru LI – ISO/IEC 17025 si LM – ISO 15189.

Activitatea a oferit posibilitatea unor platforme de discuții și de analiză contextuală a aplicării standardului ISO 22367:2020 „Aplicarea managementului riscului in laboratoare medicale„ prin prisma cerinței 5.6 a standardului ISO 15189:2022. In cadrul instruirii au fost discuții referitor la modul de identificare, evaluare si minimalizare a riscurilor din LM, care au un impact major asupra sănătății pacienților. Au fost prezentate exemple concrete de identificare, evaluare si minimalizare a riscurilor pentru diferite procese care au loc in laboratoarele medicale.

Prin urmare, implementarea de către laboratoarele medicale a standardului ISO 22367:2020 in activitățile sale, va duce la minimalizarea riscurilor cu potențial crescut asupra sănătății pacienților.

Share this post