ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2022 (#WAD2022)

ZIUA MONDIALĂ A ACREDITĂRII 2022 (#WAD2022)

Anual, la data de 9 iunie celebrăm Ziua Mondială a Acreditării.

Prin decizia comună a Asambleei Generale IAF/ILAC, ziua de 9 iunie este declarată Ziua Mondială a Acreditării. Pentru prima dată sărbătorită în anul 2008, aceasta contribuie la promovarea valorilor acreditării în sprijinirea problemelor majore, prin focusarea în fiecare an asupra unei probleme stringente, ce reprezintă tematica anuală WAD. În ultimii ani tematica zilei mondiale a acreditării se concentrează asupra modului în care acreditarea sprijină problemele globale ample, cum ar fi implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (ODD).

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 25 septembrie 2015, este un plan de acțiune amplu, ambițios, creat pentru umanitate, planetă și prosperitate. Este structurat pe 17 obiective de dezvoltare durabilă care reunesc cele trei dimensiuni ale dezvoltării: economice, sociale și de mediu. Acreditarea contribuie la realizarea acestor obiective, facilitând dezvoltarea industrială, competitivitatea comercială pe piețele globale, utilizarea eficientă a resurselor umane, siguranța alimentelor, sănătatea și protecția mediului.

În acest an ziua mondială a acreditării este consacrată Sustenabilității în Creșterea Economică și Mediu. Problemele legate de poluarea mediului, schimbările climatice și vizualizarea creșterii economice prin prisma durabilității au devenit tot mai esențiale. Astfel, acreditarea oferă o gamă largă de soluții și mecanisme durabile și eficiente, care duc la protecția mediului, gestionarea schimbărilor climaterice și dezvoltarea economiei. Aceste soluții evoluează continuu, pentru a asigura realizarea și implementarea ODD-urilor. În sensul celebrării #WAD2022, a fost elaborată o broșură promoțională,  care poate fi accesată aici.

Cu ocazia acestei sărbători, MOLDAC asigură autoritățile, mediul  de afaceri și cetățenii Republicii Moldova că Organismul Național de Acreditare  din Republica Moldova va acționa și în continuare pentru a implementa reglementările europene și internaționale și a facilita accesul produselor autohtone pe piețele europene, prin creșterea competitivității și înlăturarea barierelor tehnice din calea comerțului.

Pentru mai multe informații furnizate de către ILAC și IAF legate de Ziua Mondială a Acreditării accesați aici.

Share this post