Ședința Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee)

Ședința Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee)

În perioada 6-7 martie 2024, Aliona GUȚUL Responsabil Sistem de Management din cadrul MOLDAC, a participat alături de alte 70 de persoane la Ședința Comitetului pentru Armonizare Orizontală EA HHC (EA Horizontal Harmonization Committee). Ședința s-a desfășurat în orașul Bruxelles, Belgia și a fost prezidata de către Gabriel Zrenner (Deutsche Akkreditierungsstelle (DAkkS)) și Kristina Hallman

În cadrul ședinței au fost discutate diverse subiecte, cele mai importante fiind:

  • constituirea unui grup de lucru și elaborarea planului în scopul revizuirii standardelor ISO/IEC 17011 și ISO/IEC 17000, obiectiv stabilit în Strategia EA 2025/sarcina 2.3.1 “Elaborarea procedurilor pentru coordonarea activității membrilor EA în domeniul standardizării europene și internaționale”. Perioada planificată pentru revizuirea ISO/IEC 17000 este anul 2025 iar pentru revizuirea ISO/IEC 17011 este anul 2027.
  • transmiterea proiectului documentului EA-1/06 A-AB:2022 ,,EA Multilateral Agreement. Criteria for signing. Policy and procedures for development” către ONA pentru o nouă rundă de propuneri.
  • participarea în grupul de lucru IAF, care discută în prezent modul de îmbunătățire a procesului de extindere a politicii IAF PL3:2022 ,,Policies and Procedures on the IAF MLA Structure and for Expansion of the Scope of the IAF MLA”.
  • revizuirea documentului EA-2/17M:2020 “Acreditarea cu scop de Notificare”. După finalizarea procesului de coordonare cu ONA se planifică aprobarea în cadrul Asambleei Generale din mai 2024. Revizuirea va fi gestionată de un subgrup WG AfN.
  • inițierea revizuirii EA 3/01 M:2021 ,,EA conditions for the use of Accreditation Symbols, Logos and other claims of accreditation and reference to the EA MLA Signatory status”, includerea biobanking-ului.
  • revizuirea EA-1/23 A:2019,,EA policy to speak with “One Voice”’, reieșind din regula prestabilită pentru acest document – revizuirea periodică o data la 5 ani.

La fel, a fost organizat un atelier de lucru privind locații virtuale / organizațiile virtuale. De-a lungul anilor, membrii EA s-au confruntat cu tot mai multe cazuri în care organismele de evaluare a conformității lucrează într-un mediu virtual, uneori, având doar adresă virtuală fără a avea o locație fizică. Iar aceasta, prin urmare, generează multe întrebări din punctul de vedere a acreditării. Cea mai stringentă fiind determinarea cerințelor pentru evaluarea acestei locații sau organizații virtuale. În acest sens a fost organizat un atelier de lucru, în cadrul atelierului participanții au simulat o evaluare a unei locații sau organizații virtuale. Pe baza rezultatului sondajului de la ONA și a contribuțiilor din cadrul atelierului, HHC va elabora un raport care va prezenta situația actuală în acest domeniu, în vederea aprobării în cadrul reuniunii HHC din septembrie 2024.

În cadrul următoarei ședințe a HHC, din septembrie 2024, se planifică organizarea unui atelier de lucru pe tema “Domeniile de acreditare în domeniul acreditării în scop de notificare” (EA 2/17M).

Share this post