Curs de instruire organizat de către ASRO – privind cerințele standardului SR EN ISO 17021-1:2015

Curs de instruire organizat de către ASRO – privind cerințele standardului SR EN ISO 17021-1:2015

În perioada 11-13 ianuarie 2023, colaboratorii MOLDAC din Direcția Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții, au participat la un curs de instruire, cu genericul “SR EN ISO/CEI 17021-1:2015 – Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe”.

Obiectivul instruirii a constat în suportul teoretic și practic pentru creșterea competențelor profesionale și cunoașterea practicilor din țara vecină.

Instruirea, s-a desfășurat în regim on-line, fiind organizată de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO. Conform programului de curs au fost incluse atât prezentări teoretice cât și exerciții practice. Cursul de instruire s-a finalizat cu o testare.

Share this post