Colaboratorii MOLDAC au participat la evenimentul organizat de către proiectul PTB

Colaboratorii MOLDAC au participat la evenimentul organizat de către proiectul PTB

31.01.2024, Chișinău

Colaboratorii MOLDAC au participat la evenimentul organizat de către proiectul PTB.

În vederea consolidării Infrastructurii Calității în domeniul transformării ecologice PTB a înființat Fondul pentru Transformarea Verde. Inițiativa dezvoltată în cadrul proiectului dat are drept obiectiv identificarea problemelor și sprijinirea Infrastructurii Calității din țările Parteneriatului estic, și anume Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina, de a contribui la Transformarea Verde.

Proiectul contribuie la consolidarea capacităților instituțiilor relevante pentru trecerea la o societate și o economie cât mai durabilă și mai prietenoasă cu mediu. Transformarea Verde se referă la trecerea cuprinzătoare către practici, tehnologii inovatoare și politici durabile din punct de vedere ecologic în diferite sectoare ale societății.

Activitățile proiectului vizează evaluarea  tuturor propunerilor depuse de către instituțiile Infrastructurii Calității din țările Parteneriatului Estic prin prisma unui dialog și a unei cooperări strânse dintre acestea, care au tangență cu Transformarea Verde (Green Transformation).

Discuțiile s-au axat pe:

  • rolul instituțiilor din cadrul infrastructurii calității în cadrul Transformării Verzi;
  • susținerea produselor sustenabile din diferite sectoare economice (construcție, electrotehnice, farmaceutice).

Conform ordinii de zi reprezentanții din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, țări beneficiare în cadrul proiectului, au făcut o scurtă prezentare asupra măsurilor realizate în țara lor grație acestui proiect, au reflectat asupra experienței lor și au subliniat importanța realizărilor, după cu, urmează:

  • Avetis Gevorgyan, Armenia, a realizat o scurtă prezentare despre standardele pentru panourile fotovoltaice, care sunt esențiale pentru a dezvolta un cadru de referință comun pentru toți actorii implicați în industria energiei solare. Aceste standarde contribuie la protejarea intereselor consumatorilor, la creșterea încrederii în tehnologiile fotovoltaice și la promovarea unei surselor de energie mai durabile și mai eficiente;
  • Giorgi Chitadze, Georgia, substanțele organice și mediu înconjurător
  • Kamala Mammadzada, Azerbaidjan, a vorbit despre implementarea schemei de validare și verificare a gazelor cu efect de seră pentru a limita schimbările de densitate a gazelor cu efect de seră în atmosferă.

Termenul limită de aplicare în cadrul proiectului, va dura până la 30 aprilie 2024.

Pentru informații mai detaliate despre beneficiile, termenii limită cât și modul de aplicare, accesați linkul https://www.eastern-partnership.ptb.de/about-the-project/activities/ptb-fund-quality-infrastructure-for-green-transformation-qi4gt/

Share this post