Participarea Evaluatorului Șef MOLDAC în echipa de evaluare EA

Participarea Evaluatorului Șef MOLDAC în echipa de evaluare EA

În perioada 27-31 mai 2024, Dna Rodica GONCEAR Evaluator Șef MOLDAC, a participat în echipa de evaluare EA în cadrul evaluării paritare la nivel de omologi a Organismului Național de Acreditare din Turcia (TURKAK), în calitate de Evaluator EA în formare, pentru schema de acreditare ISO/IEC 17065.

Una dintre cerințele obligatorii stabilite prin semnarea Acordului de Recunoaştere Multilateral cu Cooperarea Europeană pentru Acreditare și definită în documentul EA A 2/02 M este participarea evaluatorilor din cadrul Organismelor Naționale de Acreditare (ONA) în echipele de evaluare EA.

În prezent, 2 Evaluatori Șefi MOLDAC au statut de Evaluatori EA și participă regulat la activitățile organizate de către EA pentru personalul evaluator.

Acordul multilateral EA (EA MLA) este un acord semnat între membrii EA prin care semnatarii recunosc și acceptă echivalența sistemelor de acreditare operate de membrii semnatari, precum și fiabilitatea rezultatelor evaluării conformității furnizate de organismele de evaluare a conformității acreditate de către membrii semnatari.

Aceasta se realizează printr-un proces robust de evaluare la nivel de omologi, membrii echipei de evaluare EA sunt reprezentanți ai Organismelor Naționale de Acreditare cu o vastă experiență și înaltă competență, care au participat în programul de formare și a căror competență este monitorizată periodic.

Share this post