Ședința extraordinară a Asambleei Generale ILAC

Ședința extraordinară a Asambleei Generale ILAC

La 15 septembrie 2022, doi colaboratori ai Centrului Național de Acreditare MOLDAC, au participat în cadrul ședinței extraordinare a Asambleei Generale ILAC – organul de decizie al Cooperării Internaționale pentru Acreditarea Laboratoarelor. În cadrul ședinței desfășurate online, au participat peste 280 persoane, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare și ai altor părți interesate.

Ședința a fost convocată urmare a solicitării parvenite din partea a 29 de membri ILAC, care și-au exprimat îngrijorarea privind procesul de fuzionare a organizațiilor internaționale ILAC și IAF – în scopul formării unei Organizații Internaționale Unice pentru Acreditare. În procesul reorganizării, membrilor ILAC și IAF li s-a prezentat proiectul Articolelor de Asociere (Bylaws), care conțin prevederi privind implicarea părților interesate în activitatea organizației unice, cu atribuirea drepturilor de vot.

Poziția Cooperării Europene pentru Acreditare EA a fost exprimată de Doamna Maureen Logghe, Președinte EA, care a evidențiat următoarele aspecte în cadrul discursului său:

  • reprezentanții părților interesate trebuie să facă parte din noua organizație internațională unică, însă trebuie stabilite criterii clare de selectare și atribuire a dreptului de vot;
  • din proiectul Articolelor de Asociere prezentat, nu este clar care va fi aportul părților interesate în deciziile luate în cadrul organizației, precum și subiectele la care acestea nu-și vor putea exprima votul;
  • alte organizații internaționale precum ISO, INetQI, EUROLAB, nu atribuie drept de vot reprezentanților Organismelor de Acreditare.

În cadrul discuțiilor, s-a convenit că proiectul Articolelor de Asociere prezentat urmează a fi revizuit astfel, încât să cuprindă o informație mai amplă privind aportul tuturor părților în activitatea  Organizației Internaționale Unice pentru Acreditare.

Share this post