Inovație și eficiență prin emiterea Certificatului de Acreditare și Anexei la Certificatul de Acreditare in format digital

Inovație și eficiență prin emiterea Certificatului de Acreditare și Anexei la Certificatul de Acreditare in format digital

În contextul atingerii obiectivului propus de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova ce ține de digitalizarea serviciilor prestate de către instituțiile publice la care Ministerul este fondator. Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC), vine cu o realizare importantă în acest context:

Astăzi, la data de 03.08.2023, MOLDAC a emis primul Certificat de Acreditare in format digital cu semnătură electronica Laboratorului de analize medicale din cadrul ÎMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile. Scanarea QR cod (Quick Response code) – asigură accesul rapid la Certificatul de Acreditare sau la Anexa la Certificatul de Acreditare care conține domeniul pentru care Organismul de Evaluare a Conformității a fost acreditat de către MOLDAC.

Utilizarea acestor instrumente digitale reprezintă un lucru benefic atât pentru Organismele de Evaluare a Conformității cât și pentru clienții Organismelor de evaluare a conformității, care implică atingerea mai multor obiective:

  • Asigurarea accesului egal și rapid la serviciile prestate de către MOLDAC;
  • Asigurarea accesului cetățenilor la informații referitor la Organismele de Evaluare a Conformității acreditate de către MOLDAC, inclusiv vizualizarea rapidă și comodă a activităților acreditate de către acest OEC;
  • Transparența serviciilor prestate de către MOLDAC;
  • Minimalizarea interacțiunii MOLDAC cu solicitanții serviciilor de acreditare ș.a.

Share this post