Ședința extraordinară a Asambleei Generale EA

Ședința extraordinară a Asambleei Generale EA

Urmare a webinar-ului organizat la nivel ILAC/IAF, privind fuzionarea ILAC/IAF într-o organizație unică (detalii puteți citi în articolul MOLDAC disponibil aici), conducătorii Organismelor de Acreditare membre ale Cooperării Europene pentru Acreditare (EA) s-au întrunit într-o ședință extraordinară a Asambleei Generale, în vederea discutării detaliate a subiectelor abordate în cadrul webinar-ului respectiv.

Ședința s-a desfășurat la 17 decembrie 2021, în regim online. Pe ordinea de zi au fost puse două subiecte, ambele fiind de o importanță majoră pentru toate organismele de acreditare semnatare ale acordurilor de recunoaștere ILAC-IAF, și nu numai.

Primul subiect discutat ține de procesul de fuzionare a organizațiilor internaționale ILAC și IAF. O atenție sporită a fost acordată categoriilor de membri, inclusiv criteriilor care urmează a fi stabilite pentru fiecare categorie. În atenția organismelor de acreditare a fost transmis spre comentare un document, care conține o parte din Statutul organizației care urmează să fie creată. Documentul prevede aspecte ce țin de categoriile de membri, modalitatea de votare și structura organizatorică a noului organism. Președintele EA a menționat care aspecte trebuie considerate, și care articole necesită o atenție sporită din partea membrilor EA, astfel încât poziția EA să fie uniformă la nivel internațional.

Un alt subiect discutat a făcut referire la Baza de Date globală IAF CertSearch – lansată în primăvara anului 2019, pentru Organismele de Certificare Sisteme de Management (OCsm). IAF CertSearch reprezintă un instrument online, creat în scopul facilitării procesului de validare a certificărilor acreditate, în timp real. Reieșind din mai multe constrângeri identificate în timpul lansării acesteia, a fost necesară implicarea unui grup de lucru, creat pentru remedierea tuturor probelemelor identificate. Urmare a mai multor ședințe consecutive, a fost propusă schimbarea platformei pe care a fost inițial creată baza de date, cu includerea ulterioară a altor tipuri de organisme de certificare.

Share this post