Digitalizarea procesului de acreditare în continuă ascensiune

Digitalizarea procesului de acreditare în continuă ascensiune

În acest sens, la data de 08.12.2023, în cadrul Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, a avut loc ședința de lucru cu dl. Ion Roșca, expertul Băncii Mondiale în vederea implementării proiectului care prevede consolidarea capacităților și îmbunătățirea eficienței sistemului național de infrastructură a calității prin digitalizarea proceselor operaționale.

Proiectul vine întru realizarea Legii nr. 467/2003 cu privire la digitalizarea și la resursele informaționale de stat și HG nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat.

Expertul, a prezentat Raportul de evaluare a Sistemului Automatizat MOLDAC existent ”SIA Acreditare”. Raportul include examinarea detaliată a funcționalității sistemului, identificarea punctelor forte și punctelor slabe ale acestuia, precum și identificarea acelor zone care nu sunt acoperite de sistem. Spre final, au fost prezentate concluziile evaluării sistemului, inclusiv un șir de recomandări pentru dezvoltarea unui nou sistem digital al procesului de acreditare.

Noul sistem informațional va integra toate entitățile publice din domeniul infrastructurii calității oferind interoperabilitatea datelor/informațiilor furnizate de instituțiile din domeniul infrastructurii calității și o coordonare eficientă de către Ministerul Dezvoltării Economie și Digitalizării.

Share this post