Curs de instruire organizat de către ASRO – SR EN ISO/IEC 17021-10:2018 – Evaluarea conformității. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă

Curs de instruire organizat de către ASRO – SR EN ISO/IEC 17021-10:2018 – Evaluarea conformității. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă

În perioada 26-27 iunie 2024, personalul evaluator MOLDAC cu competență în acreditarea organismelor de certificare sistem de management, au participat, la un curs de instruire cu genericul “SR EN ISO/IEC 17021-10:2018 – Evaluarea conformității. Cerinţe pentru organismele care efectuează audit și certificare ale sistemelor de management”. Partea 10: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management al sănătății și securității în muncă.

Instruirea a avut loc în contextul extinderii Domeniului de Competență MOLDAC, pentru schema de acreditare SM SR EN ISO/CEI 17021-10, și anume schema sectorială ISO/IEC TS 17021-10 +ISO 45001 – Organisme de Certificare Sisteme de Management al Sănătății și Securității în Muncă.

În cadrul instruirii au fost precizate cerinţele de competenţă suplimentare pentru personalul implicat în procesul de auditare și certificare a sistemelor de management al sănătății și securității în muncă.

Instruirea, s-a desfășurat în regim on-line, fiind organizată de către Organismul Național de Standardizare din România ASRO.

Conform agendei cursul de instruire a inclus atât sesiuni interactive, discuții și exerciții individuale cât și exerciții practice.

Cursul de instruire s-a finalizat cu o testare.

Share this post