Ședința Comitetului pentru Certificare (EA CC)

Ședința Comitetului pentru Certificare (EA CC)

Sesiunea de primăvară a Comitetelor EA continuă….

Astfel, în perioada 20-21 martie 2024, în orașul București, România s-a desfășurat cea de-a 47-a Ședință a Comitetului de Certificare EA (EA Certification Committee). Evenimentul s-a desfășurat în România, orașul București și a întrunit peste 70 de persoane, reprezentanți ai Organismelor de Acreditare (NAB) și alte părți interesate.

Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a fost reprezentat de către dna Natalia MIHĂESCU – Șefa Direcției Acreditare Organisme de Certificare și Inspecții și dna Irina RUSU Evaluator Șef MOLDAC.

Conform agendei, în prima zi a fost organizat un Workshop comun pentru membrii Comitetului pentru Certificare (EA CC) & membrii Comitetului pentru Inspecții (EA IC). În cadrul căruia s-a discutat standardul internațional ISO/IEC 17029 “Evaluarea conformității. Principii generale și cerințe pentru organismele de validare și verificare” care conține principiile și cerințele generale pentru furnizarea imparțială, competentă și consecventă de activități de validare și verificare de către Organismele de Evaluare a Conformității care le efectuează. Standardul conține cerințe importanta atât pentru Organismele de Certificare cât și pentru Organismele de Inspecții.

Ziua a doua, a fost planificată pentru subiecte și discuții aprofundate, ce țin de competența EA CC, și anume:

  • Aprobarea documentului de îndrumare privind transferul de certificate, conform ISO/IEC 17024;
  • Abordarea unică a problemelor pe arena internațională, conform EA Strategy 2025 (One Voice), și anume crearea unui grup de lucru care va reprezenta poziția EA în intranetul IAF
  • revizuirea unor documente de importanță majoră pentru organismele de certificare: IAF MD 12          IAF MD 15       IAF MD16       IAF MD 17
  • adoptarea documentelor IAF MD 6,  IAF MD 7IAF MD 28

Următoarea ședință a fost planificată pentru 24-25 septembrie 2024 și va avea loc în Brussels.

Share this post