Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 23-25 august 2023, în incinta Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), s-a desfășurat cursul de instruire cu genericul „Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI  17065:2013Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii”. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu SM EN  ISO  19011:2018 ,,Ghid  pentru auditarea  sistemelor de  management”  pentru  auditarea  Sistemului  de  Management implementat  conform  SM  EN  ISO/CEI  17065: 2013”.

La instruire au participat reprezentanți din cadrul a 15 Organisme de Evaluare a Conformității, acreditate sau în proces de acreditare cât și unii colaboratori MOLDAC.

 Conform agendei, în cadrul cursului de instruire au fost discutate și analizate următoarele subiecte:

  • cerinţe pentru competenţa, funcţionarea consecventă şi imparţialitatea organismelor care certifică produse, procese şi servicii conform standardului international ISO/IEC 17065;
  • cunoștințe necesare pentru planificarea, organizarea și desfășurarea unui audit intern în conformitate cu cerințele ISO 19011:2018.
  • la finalul instruirii participanții au fost divizați în grupe, fiecare grupă a primit cțte o sarcină practică.

Toți participanții la cursul dat de instruire au primit Certificat de Participare.

Pentru inscrierea sau solicitarea unor detalii suplimentare referitor la cursurile de instruire organizate de către MOLDAC, va invitam sa accesati linkul:https://acreditare.md/despre-2/traning/

Share this post