(Română) Întâlnirea reprezentanților MOLDAC și PTB în scopul derulării unui nou proiect