Recunoștință și apreciere pentru profesionalism, muncă asiduă și dedicație din partea Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC)

Recunoștință și apreciere pentru profesionalism, muncă asiduă și dedicație din partea Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC)

În cadrul celei de-a 61-a ședințe jubiliare a Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC), au fost decorați cu embleme de onoare conducătorii și specialiștii din organismele naționale de acreditare care au contribuit la dezvoltarea și consolidarea activității acestei organizații internaționale.

Înalta distincție a fost înmânată colaboratoarei MOLDAC, doamnei Natalia ȘAPOVAL Șef Direcție Acreditare Laboratoare, în semn de distinsă apreciere pentru contribuția personală depusă la dezvoltarea interstatală a domeniului acreditării, standardizării, metrologiei și evaluării conformității.

Activitatea de colaborare dintre MOLDAC și Consiliului Interstatal pentru Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC), este una durabilă și eficientă. Astfel, MOLDAC participă în calitate de Membru la ședințele Consiliului Interstatal pentru standardizare, metrologie și certificare (EASC) prin implicarea directă în analiza și revizuirea documentelor aplicabile, preluarea bunelor practice și a experiențelor statelor membre.

Share this post