Acord de parteneriat UTM-MOLDAC

Acord de parteneriat UTM-MOLDAC

La 6 aprilie, a fost semnat un Acord de parteneriat între Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Inginerie Electrică al FEIE și I.P. Centrul Național de Acreditare MOLDAC. Acordul prevede stabilirea cadrului de parteneriat şi asigurarea colaborării bilaterale în domeniul acreditării, evaluării conformității, electrotehnicii, eficienţei energetice, educaţiei, precum și organizării unor conferințe ştiinţifice pe subiecte specifice.

Principiile de colaborare bilaterală sunt următoarele:

  1. imparţialitate;
  2. obiectivitate;
  3. confidenţialitate.

În cadrul acțiunilor comune Părţile vor colabora în următoarele domenii:

  • implicarea specialiştilor UTM în calitate de experţi/evaluatori tehnici în procesul de acreditare;
  • instruirea la UTM a cadrelor inginereşti de înaltă calificare pentru infrastructura calității, organizarea stagiilor de practică la MOLDAC
  • participarea la conferințe științifice în domeniul evaluării conformității.
  • instruirea la UTM a studenților ciclului de master în domeniul evaluării conformității în scopul angajării ulterioare la MOLDAC.
  • alte domenii care au ca scop dezvoltarea colaborării bilaterale.

Share this post