Instruire la cerințele Standardului ISO 37001, Sisteme de Management Anti-Mita

Instruire la cerințele Standardului ISO 37001, Sisteme de Management Anti-Mita

La data de 26.02.2024, prin intermediul platformei ZOOM, 12 persoane din cadrul MOLDAC, au participat la trainingul organizat de către proiectului Parteneriatul Țărilor Estice, susținut de Institutul Național de Metrologie din Germania (PTB), cu tematica   Standardului ISO 37001, Sisteme de Management Anti-Mita.

ISO 37001, Sistemul de Management Anti-Mită este un standard recunoscut la nivel internațional care ajută managementului organizației la stabilirea culturii ce ține de integritate, transparență și identificarea riscurilor și evaluarea. Sistemul de management anti-mită poate fi utilizat de orice organizație mare sau mică, publică sau privată indiferent de țara unde se află. Acesta este un instrument eficient, care poate fi adaptat în funcție de dimensiunea organizației, natura și riscul de mită cu care se confruntă.

Evenimentul a fost moderat de către doamna Rozsa RING, consultant PTB, iar în calitate de formator a fost doamna Andriana LEKAKOU expert pe termen scurt în cadrul proiectului PTB, evaluator șef in acreditarea organismelor de certificare a sistemelor de management, inclusiv pentru schema data în cadrul ONA ESYD (Grecia).

În cadrul trainingului au fost specificate cerinţele şi recomandările de implementare, menținere si îmbunătățire a unui sistem de management anti-mită, și anume :

  • Menținerea obligatorie a unei politici si proceduri anti-mita;
  • Angajamentul si responsabilitatea conducerii;
  • Comunicarea cu personalul si partenerii de afaceri;
  • Desemnarea unei persoane sau a unui organism de monitorizare;
  • Instruirea și evaluarea personalului;
  • Identificarea, evaluarea și prioritizarea riscurilor anti-mită;
  • Masuri de control anti-mita;
  • Masuri de prevenire, de control financiare si nefinanciare;
  • Raportare, monitorizare, investigare si auditare;
  • Acțiuni corective si îmbunătățire continua.

Instruirea s-a finisat cu o sesiune de întrebări-răspunsuri în cadrul căreia participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri desfășurate legate de prevederile acestui standard.

Share this post