Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În perioada 17-18 octombrie 2023, Centrul Național de Acreditare (MOLDAC), a organizat cursul de instruire cu genericul „ Cerințele standardului ISO 15189:2022 „Laboratoare medicale. Cerințe pentru calitate şi competență”.

Cursul a fost ținut de către formatorul din Slovacia, Tibor CZOCHER, specialist cu experiență bogată în domeniul acreditării Laboratoarelor Medicale la conformitatea standardului internațional ISO 15189.

Astfel, pe parcursul a două zile, 49 de persoane: colaboratori MOLDAC, reprezentanți din cadrul laboratoarelor medicale acreditate, cât si ai laboratoarelor medicale potențiali solicitanți pentru acreditare la cerințele acestui standard au participat prin intermediul platformei ZOOM, la acest curs.

Activitatea a avut drept scop, familiarizarea participanților cu cerințele noii versiuni a standardului ISO 15189:2022 si aspecte comparative cu versiunea veche.

 Astfel, instruirea a fost structurată, pe capitolele standardului ISO15189:2022 cu explicațiile mai detaliate ce țin de noile cerințe si cerințele modificate.

În timpul instruirii, participanții au avut posibilitatea de a adresa întrebări și a primi răspunsuri desfășurate legate de prevederile ce se conțin în acest document.

De menționat faptul ca, Prin Rezoluţia 26.08 din 15.11.2022 a Adunării Generale ILAC (virtual meeting) a fost stabilită perioada de tranziţie, de la standardul EN ISO 15189:2012 la standardul EN ISO 15189:2022 – 3 ani de la data publicării, respectiv 30.11.2025 este termenul limită de trecere la versiunea nouă a standardului.

Share this post