Întâlnirea reprezentanților MOLDAC și PTB în scopul derulării unui nou proiect

Întâlnirea reprezentanților MOLDAC și PTB în scopul derulării unui nou proiect

Astăzi, 5 octombrie 2021 a avut loc o întâlnire a reprezentanților Centrului Național de Acreditare MOLDAC cu experții proiectului finanțat de  Institutul Național de Metrologie din Germania (PTB) ,,Standarde ale calității pentru sporirea comerțului în parteneriatul estic”, în cadrul căruia participă 6 țări, inclusiv Republica Moldova.

Scopul vizitei a fost obținerea feedback-ului din partea MOLDAC privind desfășurarea proiectului curent în domeniul acreditării, nivelul implimentării obiectivelor stabilite, impactul Covid-19 asupra procesului de acreditare, propuneri de îmbunătățire și impresiile generale referitor la proiect.

De asemenea, s-a discutat despre derularea unui nou proiect, pentru perioada  2022-2025 si care ar fi propunerile MOLDAC pentru definirea obiectivelor viitorului proiect.

Share this post