Instruire în domeniul aplicării noii Legi privind accesul la informațiile de interes public

Instruire în domeniul aplicării noii Legi privind accesul la informațiile de interes public

La data de 12 martie 2024, Alina MATOȘA specialist principal MOLDAC, a participat la instruirea organizată de către Cancelaria de stat în parteneriat cu Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, în cadrul proiectului “Susținerea pluralismului media și a libertății de exprimare în Republica Moldova”, cu genericul Implementarea Legii nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

Formatorii cursului de instruire: Victor Kalughin, Dawid Szescito.

Participanții la instruire au analizat principalele modificări a Legii 148/2023 privind accesul la informații de interes public, printre care: extinderea listei subiecților care sunt furnizorii de informații, reglementarea temeiurilor legale în baza cărora poate fi limitat accesul la informațiile de interes public, instituirea registrului cererilor, precum și excluderea obligației de a semna electronic sau olograf solicitările de informații.

MOLDAC fiind deținător de informații de interes public și bazându-se pe principiul transparenței proactive, face disponibilă pe pagina web a instituției https://acreditare.md informații de interes public, actualizate și ajustate conform cerințelor Legii nr.148/2023 privind accesul la informațiile de interes public.

Share this post