Curs de instruire – cerințele standardului internațional ISO/IEC 17024 “Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organisme care efectuează certificări ale persoanelor”

Curs de instruire – cerințele standardului internațional ISO/IEC 17024 “Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organisme care efectuează certificări ale persoanelor”

În perioada 27-29 februarie 2024, colaboratorii Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, au participat la un curs de instruire, privind implementarea cerințelor standardului ISO/IEC 17024 “Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru organisme care efectuează certificarea persoanelor”.

Cursul de instruire a fost organizat cu suportul Proiectului PTB ”Standarde de calitate pentru creșterea comerțului în țările Parteneriatului Estic” și a întrunit 20 de persoane, reprezentanți din cadrul: Organismului Național de Acreditare, Institutului Național de Metrologie, Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare și Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare.

Formatorul cursului Dr. Stefan Schramm – expert PTB, Evaluator Șef din cadrul Dakks (Organismul Național de Acreditare din Germania), cu competență pentru schemele de acreditare Organisme de certificare sisteme de management ISO/IEC 17021 și organisme de certificare persoane ISO/IEC 17024.

Cursul, cu durată de trei zile, a fost sistematizat pe blocuri, după cum urmează:

  • Cerințele documentelor IAF, EA aferente certificării persoanelor;
  • Despre parcursul revizuirii standardului internațional ISO/IEC 17024 și modificările propuse;
  • Analiza detaliată a tuturor elementelor standardului ISO/IEC 17024 cu exemple concrete;
  • Identificarea documentelor și formularelor necesare pentru dezvoltarea schemei date, sfaturi utile;
  • Discuții interactive și dinamice în format întrebare/răspuns.

În contextul în care certificarea personalului a devenit un element important de verificare a competentei unei forțe de munca tot mai mobile si mai globalizate, subliniind valoarea certificatelor de competenta recunoscute dincolo de frontierele naționale. MOLDAC, întreprinde pași siguri pentru dezvoltarea schemei date și spre armonizarea cerințelor naționale cu cele utilizate in întreaga lume pentru certificarea competenței personalului cu diferite ocupații sau profesii.

Share this post