Ședința Asambleei Generale EA

Ședința Asambleei Generale EA

La 25 noiembrie curent, în regim online, a avut loc cea de-a 46-a ședință a Asambleei Generale a Cooperării Europene pentru Acreditare (EA GA).

Asambleea Generală este structura de cel mai înalt nivel de decizie a EA, care gestionează managementul EA și cursul general al activităților în cadrul asociației. De asemenea, această structură ia decizii referitoare la Strategia EA și a poiliticilor generale, crează și dizolvă comitete în cadrul Organizației.

Ședințele Asambleei Generale au loc, de obicei, de două ori pe an, la sfârșitul sesiunilor de primăvară și toamnă a comitetelor de specialitate. În cadrul sesiunii curente, au fost discutate un șir de probleme de ordin general, dar și specific, referitor la activitatea EA la diferite nivele de organizare.

Dintre subiectele de importanță majoră au fost următoarele:

 • Impactul BREXIT al UK asupra EA: Urmare a deciziei luate de Regatul Unit al Marii Britanii și a Irlandei de Nord privind ieșirea din Comunitatea Europeană, au fost puse în discuție problemele aferente, precum și modul în care acest lucru se va răsfrânge asupra EA. Una dintre acțiunile deja întreprinse la nivel EA a fost modificarea Articolelor de Asiciere astfel, încât Organismul de Acreditare din UK (UKAS) să poată corespunde criiteriilor stabilite pentru membri. Directorul General al UKAS, dl Matt GANTLEY, a accentuat faptul că la nivelul UK oricum vor fi respectate prevederile Regulamentului (CE) 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare. Mai mult ca atât, legislația UK rămâne a fi armonizată cu Directivele și legislația Europeană, motiv pentru care păstrarea parteneriatului dintre EA și UKAS este important pentru ambele părți. Asupra acestui subiect urmează a fi organizată o ședință extraordinară a Executivului EA, în ianuarie 2021, în cadrul căreia vor fi puse în discuție toate măsurile care trebuie întreprinse în acest sens.
 • Strategia de dezvoltare EA 2025: A fost pus în discuție Planul de Implementare a Strategiei EA 2025, gradul de realizare a acestuia, precum și subiectele care necesită o atenție sporită din partea membrilor EA. O atenție sporită în acest sens a fost acordată Sondajului anual solicitat din partea Comisiei Europene privind funcționalitatea Acreditării la nivel European, efectuat de EA, precum și relevanța acestuia la zi. A fost luată decizia de a contracta o altă insituție care să alcătuiască un model de sondaj relevant, să colecteze datele rezultate și să pregătească un raport conform cerințelor Comisiei Europene. Un astfel de sondaj a fost propus să deruleze în 2022.
 • Implementarea Protocolului CETA: Secretarul General al EA, dl Andreas STEINHORST, a prezentat un raport verbal privind nivelul de implementare a Protocului CETA privind acceptarea reciprocă a rezultatelor Evaluării Conformității. Acordul de Cooperare Bilaterală între EA și Consiliul de Standardizare din Canada a fost re-semnat în iunie 2019, și are drept scop primordial facilitarea implementării Acordului de Comerț și Econimie Comprehensivă dintre Canada și Uniunea Europeană (CETA).
 • Programul de activitate EA 2021: Au fost propuse spre revizuire câteva documente EA. O atenție sporită a fost dedicată documentului EA-2/02 Procedura privind evaluările paritare, care urmare a crizei pandemice provocate de invecția virală SARS-CoV-2, urmează a fi ajustată la necesitățile globale, și anume identificarea posibilităților de efectuare a evaluărilor paritare la distanță. În cadrul discuțiilor asupra acestui subiect, mai mulți membri au sugerat să fie luată în considerație posiblitatea unui sistem mix de evaluare – la fața locului și la distanță.

A doua parte a Asambleei Generale a avut loc la 26 noiembrie, în cadrul căreia au fost prezentate spre vot Rezoluțiile Asambleei Generale, precum și votarea noilor aleși la funcția de Președinte ai Comitetelor și Consiliilor de Specialitate. Urmare a votării membrilor deplini, au fost alese următoarele persoane:

 • Maureen LOGGHE (BELAC, Belgia) – Președinte EA
 • Cecilie LAAKE (NA, Norvegia) – Vice-președinte EA
 • Maria PAPATZIKOU (ESYD, Grecia) – Președinte EA MAC (Consiliul Acordului Multilateral)
 • Gabriel ZERNER (DAkkS, Germania) – Președinte EA HHC (Comitetul pentru Armonizare Orizontală)
 • Laurent VINSON (COFRAC, Franța) – Președinte EA LC (Comitetul Laboratoare)
 • Kevin BELSON (UKAS, Marea Britanie) – Președinte EA CC (Comitetul Certificare)
 • Orbai EVRENSEVDI (TURKAK, Turcia) – Președinte EA IC (Comitetul Inspecții)
 • Lucyna OLBORSKA (PCA, Polonia) – Președinte EA CPC (Comitetul Comunicare și Publicare)

Share this post