Curs de instruire privind cerințele standardului ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită

Curs de instruire privind cerințele standardului ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită

În perioada 7-9 septembrie, în cadrul proiectului privind Parteneriatul Țărilor Estice susținut de Institutul Național de Metrologie din Germania (PTB), a fost organizat un curs de instruire privind cerințele standardului ISO 37001:2016 Sisteme de management anti-mită. Cerințe cu ghid de utilizare.

În cadrul cursului respectiv au participat reprezentanți din cadrul Organismelor de Acreditare din Albania, Azerbaidjan, Republica Moldova și Ucraina – atât personal cu experiență în implementarea sistemului, cât și începători în acest domeniu.

Cursul de instruire a fost furnizat de dl Francesco SORO (ACCREDIA, Italia) – evaluator șef pentru Sisteme de Management Anti-mită, cu o experiență în domeniu de mai bine de 20 ani. Cursul s-a axat atât pe cerințe specifice definite de standardul ISO 37001:2016, cât și pe cerințele standardelor de referință aferente:

  • de nivel 3: ISO/IEC 17021:1:2015 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care efectuează audit şi certificare ale sistemelor de management. Partea 1: Cerințe
  • de nivel 4: ISO/IEC 17021-9:2016 Evaluarea conformității – Cerințe pentru Organismele care furnizează audit și certificare a sistemelor de management – Partea a 9-a: Cerințe de competență pentru auditarea și certificarea sistemelor de management anti-mită.

Share this post