Rezultate sondaj ILAC/IAF/ISO

Rezultate sondaj ILAC/IAF/ISO

În luna august, organizațiile internaționale ILAC/IAF/ISO au lansat un sondaj privind activitățile de audit/ evaluarea conformității/ acreditare, în special ceea ce privește efectuarea acestora prin intermediul instrumentelor IT (la distanță).

Conform datelor publicate, în cadrul acestui sondaj au participat 4350 persoane – reprezentani ai diferitor tipuri de organisme. În rezultat, 71% din participanți s-au arătat a fi satisfăcuți de experiența respectivă, iar 73,4% consideră tehnologiile IT necesare, chiar indispensabile activității ulterioare. Dintre respondenți, 57% vor aplica pe viitor tehnicile de evaluare la distanță, independent sau combinate cu tehnicle de evaluare la fața locului.

Chiar dacă au fost identificate numeroase beneficii ale evaluărileo la distanță, precum reducerea cheltuielor pentru transport/ cazare (79,8%), reducerea gradului de poluare a mediului cauzată de emisiile de gaze (74,4%) ș.a., totuși 50,8% dintre participanți au considerat că activitatea la distanță a impus eforturi semnificative pentru asigurarea securității datelor, iar alte 62,7% dintre participanți consideră acest tip de evaluare la distanță ne-efectiv.

Pentru cei interesați de rezultatele acestui sondaj, lăsăm informațiile în detalii aici.

Reieșind din menținerea crizei pandemice atât la nivel global, cât și pe teritoriul Republicii Moldova, Centrul Național de Acreditare MOLDAC își continuă activitatea de acreditare atât la fața locului, cât și la distanță, în baza analizei riscurilor efectuate pentru fiecare OEC în parte.

Share this post