Vizită de lucru la Asociația de Acreditare din România – RENAR

Vizită de lucru la Asociația de Acreditare din România – RENAR

În perioada 10-11 mai, 3 colaboratori ai Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova, s-au aflat în vizită de lucru la sediul Asociației de Acreditare din România – RENAR. Scopul acestei vizite a fost de a consolida relațiile între cele două organisme de acreditare, cu crearea unei cooperări strânse și de durată pe viitor.

În special, în cadrul vizitei au fost abordate următoarele subiecte:

  • Instruirea personalului – mecanisme utilizate, modul și periodicitatea efectuării instruirilor pentru personalul implicat în procesul de acreditare;
  • Procesul de acreditare – identificarea posibilităților de implicare a evaluatorilor RENAR în activitățile de acreditare desfășurate de MOLDAC;
  • Proces de Evaluare paritară la nivel EA – împărtășirea experienței RENAR, care a trecut cu succes procesul de evaluare paritară în luna mai 2021, care s-a desfășurat la distanță (online).

De asemenea, în cadrul vizitei a fost semnat un Protocol de Colaborare între MOLDAC și RENAR, în baza căruia părțile au convenit asupra acordării de sprijin reciproc pentru dezvoltarea acreditării în cele două țări, asigurarea unei permanente colaborări între cele două organisme naționale de acreditare în vederea armonizării proceselor de acreditare în regiune.

Share this post