Masă rotundă: “Provocări, capabilitate și probleme ce stau în fața operatorilor din domeniul produse pentru construcții legate de evaluarea conformității”

Masă rotundă: “Provocări, capabilitate și probleme ce stau în fața operatorilor din domeniul produse pentru construcții legate de evaluarea conformității”

La data de 9 august 2022, Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) a organizat o masă rotundă cu genericul “Provocări, capabilitate și probleme ce stau în fața operatorilor din domeniul produse pentru construcții legate de evaluarea conformității”.

Eveniment organizat prin intermediul platformei ZOOM, cu participarea reprezentanților: Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Economiei, Inspectoratului de Stat pentru Supraveghere Tehnică, Administrației de Stat a Drumurilor, Institutului de Standardizare, Institutului Național de Metrologie precum și alte părți interesate (OEC, proiectanți, producători, importatori din doemniul produselor pentru construcții etc.)

Premisele acestui eveniment au devenit unele deficiențe de aplicare a Reglementării Tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcție, aprobată prin HG nr.913 din 25.07.2016, precum și nivelul de aplicare a standardelor armonizate aprobate prin Ordinul MEI nr.20 din 08.02.2021.

În cadrul evenimentului au fost discuțate și analizate acele dificultăți și probleme cu care se confruntă cei ce activează în domeniul produse pentru construcții, cele mai importante subiecte au fost cu referire la:

  • Reglementarea Tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 913 din 25.07.2016, în vigoare, care nu stabilește cerințe clare privind evaluarea conformității conform Regulamentului (UE) nr. 305/2011 transpus parțial.
  • Gradul de realizare a încercărilor pentru cerințele stabilite în standardele armonizare de către Laboratoarele de încercări (LÎ) din Republica Moldova din domeniul produselor pentru construcții.
  • Aplicarea standardelor armonizate de către Organismele de Certificare produse (OC) în cadrul procesului de certificare conform Listei standardelor armonizate și utilizarea standardelor anulate.
  • Analiza nivelului capabilității Laboratoarelor de încercări (LÎ) de a asigura încercări într-un sistem complex sub prizma aplicării standardelor armonizate de către Organismele de Certificare produse (OC) din domeniul produselor pentru construcții.
  • Aplicarea documentelor normative ANULATE de tip GOST (ce fac parte din standarde conflictuale) atât pentru încercări cât și la certificarea produselor: când, în ce condiții și la solicitarea cui se efectuează aceste activități?Sub ce aspect legislativ și normativ sunt evaluate aceste rezultate?
  • Utilizarea standardelor EN, GOST-urilor valabile, ce nu fac parte din lista celor armonizate dar se referă la materialele de construcție, atât fabricate cât și importate.
  • Cerințe de proiectare, importanța stabilirii performanței la nivel de țară și documentarea acestora, identificarea segmentelor ce prezintă grad de risc.

Menționăm ca, activitatea dată face parte dint-o serie de evenimente și întâlniri profesionale organizate de către MOLDAC pe domeniul produselor pentru construcție.

Share this post