Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

În cadrul Centrului de Instruire MOLDAC,în perioada 19-21 iunie 2024, se desfășoară cursul de instruire cu genericul Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/IEC  17025:2018 „Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări şi etalonări”. Cerințele documentelor EA, ILAC aplicabile. Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu  SM  EN  ISO  19011:2018  ,,Ghid pentru  auditarea  sistemelor  de  management”, pentru  auditarea  Sistemului  de Management  implementat  conform  SM  EN  ISO/IEC 17025:2018.

 La instruire participă 24 de persoane, reprezentanți din cadrul laboratoarelor de încercări acreditate, laboratoarelor care planifică să implementeze un SM la cerințele standardului ISO/IEC 17025, cât și  personal extern MOLDAC.

Activitatea are drept scop, creșterea competențelor și abilităţilor profesionale ale personalului care activează în cadrul laboratoarelor de încercări.

Pe parcursul instruirilor participanții vor fi familiarizați cu următoarele subiecte:

  • Prezentarea documentelor MOLDAC, EA, ILAC aplicabile domeniilor de activitate ;
  • Însușirea și fundamentarea cunoștințelor impuse de către standardului internațional SM EN ISO/IEC  17025:2018;
  • Cerințele standardului SM EN ISO 19011: 2018 pentru auditarea Sistemului de Management;
  • Activități practice.

Cursul este livrat de formatorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Laboratoarelor de Încercări:

  • Dna Larisa NOVAC, Vicedirector MOLDAC, Evaluator Șef DA/LAB;
  • Dna Rodica GONCEAR, Evaluator Șef DA/LAB;
  • Dl Petru COVRIG, Evaluator Șef DA/LAB.

Pentru înscriere la cursurile de instruire organizate de MOLDAC accesați aici.

Share this post