Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

MOLDAC desfășoară, în perioada de 20-22 septembrie, un curs de instruire cu genericul Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI 17020:2013 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru funcţionarea diferitelor tipuri de organisme care efectuează inspecţii” cu elementele aplicabile din SM EN ISO/IEC 17025:2017 (capitol 7). Aplicarea Politicii ILAC P-15:05/2020 Formarea auditorilor interni în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO 19011:2018  Ghid pentru auditarea sistemelor de management”.

Astfel, 49 de reprezentanți din cadrul a 15 OEC acreditate sau în proces de acreditare cât și unii colaboratori MOLDAC, participă prin intermediul platformei ZOOM, la acest curs de instruire, care are drept scop creșterea competențelor și abilităţilor profesionale.

Cursul dat este ținut de formatorii MOLDAC specializați în domeniul acreditării Organismelor de Inspecție și Laboratoarelor de Verificare Metrologică:

  • Dna Larisa NOVAC, vicedirector MOLDAC, evaluator șef;
  • Dna Silvia STANEVA, evaluator șef, Direcția Acreditare Laboratoare;
  • Dl Petru COVRIG, evaluator șef, Direcția Acreditare Laboratoare.

Share this post