Ședința Forumului pentru Acreditare din cadrul PTB

Ședința Forumului pentru Acreditare din cadrul PTB

La 9 noiembrie 2021, reprezentanții Centrului Național de Acreditare MOLDAC au participat în cadrul ședinței Forumului pentru Acreditare, organizat în cadrul proiectului Parteneriatului Estic din cadrul PTB (Germania). În calitate de participanți, au fost invitați angajații din cadrul Organismelor de Acreditare din Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.

Tematica acestui forum s-a axat pe aspectele-cheie și întrebările identificate de Evaluatorii EA în cadrul evaluărilor paritare, aferente implementării cerințelor ISO/IEC 17011:2017. În calitate de expert în acest domeniu a fost invitată doamna Maria Papatzikou (ESYD-Grecia), președinte al Consiliului Acordului Multilateral EA MAC.

Unul dintre obiectivele primordiale ale acestei sesiuni a fost schimbul de experiență între Organismele de Acreditare în ceea ce privește trecerea cu succes a evaluării, și planul de pregătire pentru evaluările care urmează. Fiecare Organism de Acreditare din țările-participante, în cadrul unui worshop organizat în timpul ședinței, a prezentat propriile rezultate și provocări întâmpinate în cadrul evaluărilor paritare. De asemenea, participanții din cadrul sesiunii au furnizat o serie de recomandări altor ONA cu privire la aspectele care trebuie luate în considerație în momentul pregătirii pentru Evaluarea Paritară EA.

Share this post