(Română) Ședința Forumului pentru Acreditare din cadrul PTB