Ședința Comitetului Tehnic Laboratoare

Ședința Comitetului Tehnic Laboratoare

La data de 11.11.2022, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului Tehnic Laboratoare (CT/LAB) din cadrul Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), la care au participat 20 de specialiști din diferite domenii.

În cadrul ședinței CT/LAB au fost discutate mai multe subiecte, printre care:

  1. Prezentarea informațiilor referitor la activitățile MOLDAC, inclusiv evaluarea paritară din partea EA preconizată pentru luna februarie.
  2. Deciziile și subiectele discutate la ședințele comitetelor laboratoare EA și ILAC (AIC).
  3. Avizarea proiectelor modificărilor incluse în Documentele MOLDAC:
  • DR-LÎ/LE-01, ediția 10 “Document de îndrumare pentru acreditarea laboratoarelor de încercări şi etalonări”;
  • DR-LVM-02, ediția 10 „Document de îndrumare pentru acreditarea laboratoarelor de verificări metrologice”;

În urma discuțiilor și înaintărilor unor propuneri, membrii CT/LAB au avizat pozitiv proiectele documentelor DR.

Ca urmare, documentele actualizate sunt plasate în compartimentul Documente al paginii web MOLDAC sau pot fi vizualizate aici.

Share this post