Eveniment în cadrul proiectului „EU4 Business: Promovarea pieței regionale comune prin infrastructură de calitate și comerț electronic”

Eveniment în cadrul proiectului „EU4 Business: Promovarea pieței regionale comune prin infrastructură de calitate și comerț electronic”

În perioada 29-30.03.2023, în orașul Budva, Muntenegru a avut loc reuniunea regională a țărilor membre ale Acordului de Liber Schimb Central-European (CEFTA) – EU4 Business: promovarea pieței regionale comune prin infrastructura calității și comerțului electronic. Eveniment organizat cu suportul Uniunii Europene, proiectului GIZ și a Fondului Regional Deschis pentru Comerț Exterior (ORF FT).

Proiectul GIZ ORF FT, cu suportul experților locali și internaționali de la OCA Global, a realizat un sondaj, cu scopul de a aduna informații valoroase despre pregătirea instituțiilor din domeniul infrastructurii calității (metrologie, standardizare, acreditare, supraveghere a pieței) în ceea ce privește sprijinirea organismelor de evaluare a conformității și a producătorilor în procedurile de evaluare a conformității produselor electrice reglementate de Directivele de joasă tensiune (LVD) și de compatibilitate electromagnetică (EMC).

Fondul Regional Deschis pentru Comerț Exterior (ORF FT) a mulțumit experților tehnici implicați în procesul de colectare a datelor la nivel național. Din partea Republicii Moldova la colectarea informației a participat, expertul tehnic  Anatol GUZUN.

Întrunirea a avut drept scop prezentarea constatărilor și recomandărilor întru consolidarea capacităților instituțiilor din domeniul infrastructurii calității în ceea ce privește sectorul produselor electrice. Raportarea a fost prezentată de către experți internaționali – Mrs. Merih Malmqvist Nilsson și Mr. Philippe Portalier.

Constatările evaluării vor fi folosite ca punct de plecare pentru elaborarea unui plan de acțiune pentru consolidarea capacităților instituțiilor din domeniul infrastructurii calității (metrologie, standardizare, acreditare, supraveghere a pieței), în scopul cooperării viitoare a instituțiilor QI și recunoașterea rezultatelor pentru evaluarea conformității produselor industriale în rândul părților CEFTA. Ultimul va crea posibilități de îmbunătățire a comerțului cu produse industriale și a cooperării în cadrul regiunii CEFTA și, în viitor, potențial și cu UE.

Share this post