Ședința grupului de lucru a experților în comunicare la nivel IAF/ILAC

Ședința grupului de lucru a experților în comunicare la nivel IAF/ILAC

La 10.10.2022, doi colaboratori MOLDAC, au paticipat în cadrul grupului de lucru la nivel ILAC/IAF a experților în domeniul comunicării, care s-a desfășurat online, prin intermediul platformei ZOOM.

Evenimentul s-a axat pe discuții, analize și concluzii legate de derularea evenimentelor consacrate Zilei Mondiale a Acreditării  #WAD2022 și elaborarea strategiilor majore ILAC/IAF pentru #WAD2023, celebrată anual pe 9 iunie.

Experții în comunicare au fost divizați în două subgrupe, la finalul activității fiecare subgrupă a venit cu propuneri argumentate și viziuni ce vizează modul de desfășurare a activităților legate de Ziua Mondială a Acreditării 2023. Astfel, cele mai susținute propuneri au fost:

  • de a încuraja și alte organizații ce au tangență cu acreditarea de a se implica în celebrarea Zilei Mondiale a Acreditării (autorități de reglementare, proprietari de scheme);
  • promovarea acestui eveniment prin intermediul podcast-urilor și interviurilor;
  • coordonarea detaliilor evenimentului cu organizațiile regionale de acreditare, care vor înainta propuneri după principiul „One voice”;
  • tradițional, ca și în fiecare an s-a decis crearea broșurii, a mesajului video și a baner-ului dedicate acestui eveniment, prin organizarea unui concurs.

Informațiile care vor servi temei pentru crearea materialului informativ vor fi colectate din chestionarele interactive completate de membrii ONA, special create în acest sens.

Spre final, a fost organizat un sondaj de opinii,  scopul căruia a fost de a identifica activitățile de consolidare a capacităților la nivel regional, necesare  pentru îmbunătățirea calității activității.

Ca urmare a sondajului, experții în comunicare au oferit răspunsuri diferite, o atenție deosebită fiind acordată dezvoltării mesajelor informative prin intermediul infograficelor și a altor tipuri de prezentări de date (cum ar fi PowerPoint), precum și modul de proiectare și design a mesajelor video.

Share this post