Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Medicina

Activități în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC

Medicina

Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova, a desfășurat în perioada de 05-07 aprilie 2022 un curs de instruire cu genericul “ Managementul riscului, Validarea/ verificarea metodelor și estimarea incertitudinii de măsurare, asigurarea rezultatelor pentru analize medicale”. Instruirea s-a desfășurat on-line, prin intermediul platformei ZOOM, și a întrunit atât reprezentanți ai laboratoarelor medicale, cât și evaluatori tehnici și experții tehnici ai MOLDAC.

Cursul a fost ținut de către dna. Maria ENEA – formator profesional, biolog, evaluator tehnic MOLDAC  pentru Laboratoare Medicale.

Obiectivul principal al cursului dat s-a referit la creșterea nivelului de cunoștințe pe următoarele subiecte:

  • Managementul riscului în acord cu ISO 22367:2020 Laboratoare medicale – Aplicarea managementului riscului în Laboratoarele Medicale – o abordare noua a managementului riscului in LM
  • Validarea metodelor analitice cantitative. Estimarea incertitudinii de măsurare;
  • Validarea metodelor analitice calitative.

Cele 3 zile de training au decurs într-o manieră interactivă, participanții având posibilitatea să ia cunoștință cu o diversitate de abordări şi tehnici, demonstrând mult interes şi implicându-se cu responsabilitate în rezolvarea sarcinilor. Suportul de curs a fost elaborat astfel, încât să cuprindă atât necesitățile cât și așteptările celor prezenți, fiind un complex de repere teoretice şi recomandări practice. La finele instruirii s-a realizat partea practică, orientată spre implementarea în practică a cunoștințelor obținute.

Share this post