Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

Ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC)

 La data de 11.04.2024, în regim online, s-a desfășurat ședința Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), în cadrul căreia a participat Dna. Larisa BOBOC Șefa Direcției Dezvoltare Acreditare.

Printre subiectele de importanță majoră discutate, au fost:

  • prezentarea raportului președintelui ILAC AIC, cu referire la probleme de ordin administrativ;
  • prezentarea rapoartelor de activitate a grupurilor de lucru din cadrul Comitetului pentru Acreditare ILAC AIC, după cum urmează: (ISO/IEC 17025, ISO 15189, ISO 17034, ISO/IEC 17043), grupuri de lucru orizontale (WG Metrologie – Probleme de etalonare și trasabilitate, părțile interesate BIPM, WG JCGM, WG JCTLM, ) și grupuri de lucru tematice (WG sampling, WG Horse Racing, WG WADA);
  • discuții referitor la interpretarea clauzelor 4-7 din ILAC P10:07/2022 legate de trasabilitatea metrologică în chimie si proiectul de anexă (ghid) privind utilizarea Materialelor de Referință, care nu sunt acoperite de clauzele 4 si 6  din Politica de trasabilitatea metrologica ILAC P10.

Următoarea ședință a Comitetului pentru Acreditare ILAC (AIC), va  avea loc în luna octombrie 2024.

Share this post