Online Newcomer training for Team Members

Online Newcomer training for Team Members

La moment unul dintre Evaluatorii Șefi ai MOLDAC, participă la workshop-ul organizat pentru evaluatorii EA în formare – încă un pas spre realizarea obiectivului MOLDAC privind formarea Evaluatorilor EA  din rândurile evaluatorilor șefi MOLDAC în scopul îndeplinirii cerinței stabilite prin Acordul de Recunoaștere Bilateral semnat între MOLDAC și EA.

Workshop-ul se desfășoară în perioada 1-3 martie 2022 și este organizat de către EA în regim on-line, prin utilizarea Microsoft Teams ©.

Participanții sunt divizați în 6 grupuri de lucru, fiecare grup are drept scop simularea interactivă a unui element al standardului ISO/IEC 17011:2017 și a Regulamentului (CE) nr. 765/2008, prin utilizarea și aplicarea practicilor și tehnicilor utilizate în procesul de acreditare.

De asemenea, evaluatorii aplică documentele EA, și anume:

  •           EA-2/02 M:2019 – Procedura EA pentru evaluarea unui organism național de acreditare;
  •          EA-2/17 M: 2020 – Documentul EA privind acreditarea în scop de notificare.

Share this post