(Română) Ședința Comitetului pentru Inspecții (EA CI)