Ședința Consiliului Acordului Multilateral al EA

Ședința Consiliului Acordului Multilateral al EA

În perioada 6-7 aprilie, în regim online, MOLDAC a participat la cea de-a 46-a ședință a Consiliului Acordului Multilateral al Cooperării Europene pentru Acreditare EA MAC.

În cadrul ședinței, au fost puse în discuție un șir de subiecte, inclusiv setul de documente MOLDAC prezentat EA în vederea înștiințării privind modificările operate la nivelul managementului de vârf al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova. În rezultatul analizei pachetelor de documente expediate, s-a constatat că nu sunt necesare dovezi suplimentare și/sau acțiuni din partea EA, evaluarea paritară fiind desfășurată conform planului, în februarie 2023.

De asemenea, în cadrul ședinței a fost organizat un workshop privind standardul de referință pentru Organismele de Validare/Verificare ISO/IEC 17029:2019. Dna Nathalie Seveant (COFRAC, Franța), în calitate de membru al grupului de lucru pentru elaborarea prezentului standard, a vorbit despre cele mai importante aspecte care trebuie considerate în vederea evaluării unui Organism care a implementat acest standard.

Share this post