Ședința Comitetului de Certificare EA

Ședința Comitetului de Certificare EA

Sesiunea de toamnă a Comitetelor EA continuă.

Astfel, în perioada 27-28 septembrie 2022, în orașul Zagreb, Croația s-a desfășurat cea de-a 44-a Ședință a  Comitetului de Certificare EA (EA Certification Committee) , la care a participat un evaluator șef MOLDAC. Aceasta a fost ultima ședință moderată de către Kevin Belson (UKAS), în calitate de președinte al Comitetului EA de Certificare, atribuțiile căruia vor fi preluate de către Casper van Erp (RvA).

Conform ordinii de zi, au fost discutate următoarele subiecte:

  • strategia de dezvoltare a Cooperării Europene pentru Acreditare EA (EA Strategy 2025), punându-se accent pe implementarea politicii (One Voice), pe acest subiect s-a decis crearea unui grup de lucru la nivel ILAC/IAF;
  • aprobarea documentului obligatoriu IAF MD 26:2022 “Transition requirements for ISO/IEC 27001:2022”;
  • revizuirea unor documente de importanță majoră pentru organismele de certificare: IAF MD 9; IAF MD 11; IAF MD15; IAF MD16; IAF MD 17; IAF MD 24; IAF MD 25;
  • relevanța politicii transfrontaliere de evaluare de la distanță (CAI);
  • crearea unor comitete tehnice ce vor identifica măsurile ce necesită a fi întreprinse pentru o   cooperare mai strînsă dintre ONA membre EA;
  • au fost discutate drafturile următoarelor documente: Ghidi privind transferurile de certificate, conform ISO/IEC 17024; Ghid privind tratarea neconformităților și stabilirea schemelor de certificare a produselor;
  • acreditarea conform ISO 14030 – Evaluarea performanței de mediu;
  • impactul post-COVID asupra activității de acreditare a organismelor de certificare.

De asemenea, în cadrul ședinței, a fost organizat un workshop, care a avut scopul determinării unei definiții a “auditului complet și eficace”.

Spre final, s-a decis că următoarea Ședință a Comitetului Certificare EA va avea loc în perioada  22-23 March 2023, in Utrecht, Olanda.

Share this post