Ședința  membrilor Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI)

Ședința  membrilor Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI)

La data de 30.05.2022, în regim online, s-a desfășurat ședința  membrilor Comitetului Tehnic Organisme de Certificare și Inspecție (CT/OCI) al Centrului Național de Acreditare.  La ședință au participat 27 de membri, printre care colaboratori MOLDAC și reprezentanți ai următoarelor grupuri de părți interesate:

 • Autorități cu funcție de reglementare;
 • Servicii guvernamentale;
 • Mediu universitar;
 • Beneficiari ai activităților de evaluare a conformității;
 • Organisme de evaluare a conformității;
 • Consumatori.

În debutul ședinței a fost ales Președintele CT/OCI, fiind aleasă doamna Angela KONOVALENKO, Consultant principal al Secției metrologie, standardizare și evaluare a conformității, Direcția infrastructura calității și Supravegherea pieței din cadrul Ministerului Economiei.

Conform ordinii de zi, discuțiile au fost concentrate asupa următoarelor subiecte:

 1. schimbarea statutului de semnatar din EA-BLA în EA-MLA al Centrului Național de Acreditare din Republica Moldova;
 2. pregătirea MOLDAC pentru evaluarea paritară EA, care va avea loc în perioada 20-24 februarie a.2023;
 3. modificările documentelor EA/ILAC/ IAF aplicabile pentru Organisme de Certificare și Organisme de Inspecție;
 4. avizarea modificărilor cu caracter ethnic, incluse în proiectele următoarelor documente MOLDAC:
 • CS-OCprec-01 ed.4 „Cerinţe specifice pentru acreditarea organismelor de certificare a produselor ecologice”
 • CS-OCpr-02 ed.3 „Cerinţe specifice pentru acreditarea organismelor de certificare a produselor vitivinicole cu denumire de origine protejată și cu indicație geografică protejată”
 • DR-OCpr-04 ed.3 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare produse”
 • DR-OCP-09 ed.2 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare persoane”
 • DR-OCsmc-05 ed.8 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare sisteme de management”
 • DR-OCsmsa-06 ed.7 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de certificare sisteme de management al siguranței alimentelor”
 • DR-OI-07 ed.5 „Document de îndrumare pentru acreditarea organismelor de inspecție”
 • I-03 ed.4 „Criteriile de evaluare a schemelor de evaluarea conformității”

Proiectele documentelor au fost avizate pozitiv.

Share this post