Extinderea acreditării Laboratorului de Încercări din cadrul I.P.CRDV

Extinderea acreditării Laboratorului de Încercări din cadrul I.P.CRDV

În această săptămână se desfășoară procesul de evaluare în scop de reînnoire a acreditării Laboratorului de Încercări din cadrul I.P. Centrul Republican de Diagnostic Veterinar, cu extinderea domeniului de acrediatare pentru Sănătate Animală, și anume:

  1. extindere pe metode de încercări: (metoda crioscopică, metoda prin spectrometrie de absorbție atomică cu generare de hidruri, metode lichid-cromatografice, metode imunoenzimatice);
  2. extindere pe locații: LDSA Drochia (metoda serologică și imunoenzimatică) și LCHM Chișinău (metode imunoenzimatice și gaz-cromatografie).

În vederea atingerii obiectivelor propuse de ambele părți, echipa MOLDAC a fost formată atât din experți locali, cât și din experți invitați de peste hotarele țării – medici veterinari și cercetători științifici în domeniile solicitate de I.P.CRDV.

Share this post