Workshop pentru Organismele Naționale de Acreditare și Organismele de Verificare privind stabilirea unei abordări comune în procesul de acreditare la cerințele ISO 14034

Workshop pentru Organismele Naționale de Acreditare și Organismele de Verificare privind stabilirea unei abordări comune în procesul de acreditare la cerințele ISO 14034

La data de 25.04.2024, trei colaboratori MOLDAC, au participat la un eveniment, organizat de către EA cu suportul proiectului LIFEproETV finanțat de către UE și cofinanțat de Fondul Național pentru Protecția Mediului și Gospodărirea Apelor, din Polonia și Ministerul Agriculturii, din Ungaria.

EU ETV este un program care vine în susținerea autorităților de reglementare să atingă obiectivele de mediu, climat și inovare, prin urmare ETV dezvoltă mijloacele de furnizare a încrederii în imparțialitatea și credibilitatea  cerințelor față de performanța tehnologiilor de mediu.

Ca suport se propune, standardul ISO 14034, Managementul mediului – verificarea tehnologiilor de mediu (ETV), care va asigura verificarea independentă a performanțelor noilor tehnologii de mediu și va stabili unele cerințe referitoare la principiile de verificare, practicile de testare acceptate și de raportare, pentru a contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru inovatorii tehnologici și pentru a încuraja acceptarea tehnologiilor inovatoare pe piață și care vor fi aplicate în contextul schemei de acreditare ISO/IEC17020.

Alte subiecte abordate în cadrul evenimentului au fost:

  • Identificarea lacunelor și a cerințelor care nu sunt prevăzute în ISO 14034 dar sunt prevăzute în standardele GVP UE;
  • discutații despre provocările cu care se confruntă organismele de acreditare și organismele de verificare reieșind din programului UE ETV;
  • s-a stabilit elaborarea unui document informativ, în care să fie descris procesul de acreditare la conformitatea ISO 14034.

Mai multe detalii găsiți accesând linkul:  https://lifeproetv.eu/our-events/

Share this post