Ședința Comitetului EA pentru Laboratoare

Ședința Comitetului EA pentru Laboratoare

În perioada 29-30 martie 2023, un evaluator șef al Centrului Național de Acreditare a participat la cea de-a 45-a ședință a Comitetului EA pentru Laboratoare (EA Laboratory Committee). Ședința, s-a desfășurat în orașul Ankara, Turcia și a fost prima ședință moderata de către Sergio Guzzi (ACCREDIA) în calitate de președinte a EA LC.

În cadrul ședinței au fost abordate mai multe subiecte, printre cele mai importante fiind:

  • discuții legate de tranziția la versiunea nouă a standardului ISO 15189 Laboratoare medicale. Cerinţe pentru calitate şi competenţă, în acest sens s-a decis pentru o abordare uniformă și corectă de către toate ONA, organizarea unei instruiri divizate în doua sesiuni, în perioada 6-7 și 8-9 iunie 2023;
  • explicații și interpretări a noii versiuni a standardului ISO/IEC 17043 Evaluarea conformitatii – Cerinte generale pentru evaluare Acest standard specifică cerinţe generale pentru competenţa furnizorilor de scheme de încercări de competenţă şi pentru dezvoltarea şi realizarea schemelor de încercări de competenţă. Aceste cerinţe sunt destinate să fie generale pentru toate tipurile de scheme de încercări de competenţă şi ele pot fi utilizate ca o bază pentru cerinţele tehnice specifice unor anumite domenii de aplicare.
  • Extinderea EA MLA pentru domeniul biobanking ca o nouă activitate de evaluare a conformității de nivelul 2, în acest sens utilizăm standardul EN ISO 20387 ca un nou document normativ de nivel 3.
  • Revizuirea documentului EA – 4/14 Selecţia şi utilizarea Materialelor de Referinţă.

Totodata, au fost analizate și unele clauze ale standardului ISO/IEC 17025, cum ar fi pct.7.8 Raportarea Rezultatelor, deoarece standardul este unul relativ nou LC EA continuă să monitorizeze implementarea acestuia

Următoarea ședință este planificată pentru  septembrie 2023.

Share this post