Sesiune de instruire pentru evaluatorii EA autorizați pentru încercări, examinări medicale și furnizorii de teste de competență

Sesiune de instruire pentru evaluatorii EA autorizați pentru încercări, examinări medicale și furnizorii de teste de competență

În perioada 22-23 noiembrie 2023, Dna Rodica GONCEAR evaluator șef MOLDAC, evaluator în formare EA pentru schema de acreditare ISO/IEC 17025, a participat la o sesiune de instruire organizată de către Consiliul Acordului Multilateral EA (MAC). Evenimentul a avut loc în orașul Bruxelles, Belgia și a fost organizat pentru evaluatorii EA, autorizați pentru încercări, examinări medicale și furnizorii de teste de competență.

Formatorii și organizatorii instruirii au fost: Nicole Vanlaethem (BELAC, Organismul de Acreditare din Belgia); Martina Bednarova (CAI, Organismul de Acreditare din Cehia); Tuija Sinervo (FINAS, Organismul de Acreditare din Finlanda) și Daniela Ionescu, secretarul MAC EA.

Instruirea a fost structurată în două sesiuni:

  • una destinată pentru toți participanții, în cadrul căreia au fost abordate subiecte generale privind procesul de evaluare paritară, criteriile de selecție a membrilor echipei, evaluarea asistată, procesul de luare a deciziilor MAC, documente aplicabile procesului de evaluare paritară.
  • și sesiunea individuală cu explicații mai detaliate a cerințelor standardului ISO/IEC 17025, care a oferit posibilitate evaluatorilor să-și împărtășească experiențele și să abordeze discuții cu privire la criteriile de competență, constatările, domeniul de aplicare a acreditării, inclusiv domeniile flexibile și evaluarea criteriilor de independență/imparțialitate.

Obiectivul primordial al instruirii a fost actualizarea cerințelor și promovarea unei abordări comune, asigurând astfel îmbunătățirea procesului de evaluare paritară.

Share this post