Activități în cadrul centrului de instruire MOLDAC

Activități în cadrul centrului de instruire MOLDAC

În perioada 28-29 iunie 2023, în cadrul Centrului de Instruire MOLDAC s-a desfășurat cursul de instruire, cu genericul Validarea/verificarea metodelor şi evaluarea incertitudinii de măsurare, asigurarea calităţii rezultatelor pentru încercări chimice. Raportarea declarațiilor de conformitate. Regula de decizie”, la care au participat peste 24 de persoane, reprezentanți din cadrul a 15 Laboratoare de Încercări și unii colaboratori MOLDAC.

 Cursul s-a desfășurat cu prezență fizică, în incinta sediului MOLDAC.

Reieșind din obiectivul instruirii date, care este direcționată spre creșterea cunoștințelor atât practice cât și teoretice, instruirea a fost divizată în două părți:

  • partea teoretică, care s-a axat pe definirea, identificarea scopului și necesității validării/verificării, diferențele dintre noțiunile de validare și verificare a metodelor;
  • noțiuni generale, metodele de determinare a repetabilității și reproductibilității, necesitatea evaluării incertitudene ș.a.;
  • evaluarea cunoștințelor s-a soldat cu un test pentru toti participantii.

Share this post