Săptămâna autorităților!

Săptămâna autorităților!

Pe parcursul săptămânii curente, colaboratorii MOLDAC au organizat două ședințe cu reprezentanții autorităților, după cum urmează:
    1. La 1 decembrie 2020 – ședință cu reprezentantul MEI și reprezentanții OEC – implementarea Ordinului nr. 380 din 31.07.2018 cu privire la aprobarea Listei standardelor armonizate la Reglementarea tehnică cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, începând cu 01.01.2021.
    2. La 2 decembrie 2020 – ședință cu reprezentanții Agenției de Mediu – implementarea Directivelor Europene pe componenta ”Mediu”.
Principalele subiecte discutate în cadrul ședinței cu reprezentanții MEI au fost:
    • Acțiuni ce necesită a fi întreprinse odată cu finalizarea perioadei de tranziție,
    • Analiza nivelului de asigurare cu laboratoare de încercări sub prizma aplicarii standaredelor armonizate de către OC în domeniul materialelor de construcții.

Share this post