Ședința Consiliului Național de Metrologie

Ședința Consiliului Național de Metrologie

La 6 aprilie 2022, MOLDAC a participat la ședința Consiliului Național de Metrologie din cadrul Ministerului Economiei.

Au fost examinate și aprobate proiectele Normelor de Metrologie legale:

  • NML 10-XX:2022 „Sistem de măsurare a vitezei medii de mișcare a mijloacelor de transport. Cerințe metrologice. Procedura de verificare metrologică”;
  • NML 08-XX:2022 „Transformatoare de curent pentru măsurare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”;
  • NML 08-XX:2022 „Transformatoare pentru măsurare de tensiune. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”
  • A fost examinat repetat și aprobat proiectul normei de metrologie legală NML 6-07:2021 „Higrometre psihrometrice, psihrometre prin aspirație. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”

Share this post